FOTO NOWELA

 

 

 

 

 

 

 

 

?Foto Nowela czyli opowieść w 4 kadrach? jest imprezą cykliczną organizowaną przez Radomskie Towarzystwo Fotograficzne. Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub RP przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Radomia.

Konkurs ma charakter otwarty, i jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Tematyka i technika prac jest dowolna. Format zdjęć dowolny, jednak tak, aby cały jeden zestaw (4 zdjęcia) mieścił się na tablicy wystawienniczej o wymiarach 50×70 cm. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 4 zestawy (opowiadania) zawierające do  4 prac, będących spójną opowieścią, Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać: imię i nazwisko i adres autora oraz tytuł zestawu wraz z oznaczeniem kolejności zdjęć w zestawie.