Aleksandra Suska i Sylwia Trojanowska – „Jak widzę tak myślę”

Aleksandra Suska – studentka kierunku Multimedia (Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej), fotografią zajmuje się czasu, gdy została uczennicą szkoły średniej. Traktuje ją jako wielką pasję. Członek Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Sylwia Trojecka – fotografuje od 2008 roku. W przyszłym roku planuje podjąć studia na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej.
O wystawie piszą jej autorki: „Nasza wspólna przygoda z fotografią zaczęła się niedawno, mimo wcześniejszej znajomości. Wzajemnie zarażałyśmy się swoimi pasjami, które przedstawiamy na naszej wystawie, a wystawa ta to dwa spojrzenia na te same motywy, z którymi obie
obcujemy na co dzień.”