Marek Puton – „Światło i cień”

Prezentowany w Galerii Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego obszerny zbiór fotografii pod wspólnym tytułem  „Światło i cień” stanowi pierwszą wystawę autorską Marka Putona. Są to starannie dobrane fotografie, niekolidujące z tytułem, wykonane w różnych miejscach i czasie. Ich zróżnicowana tematyka powoduje zaciekawienie, łącząc je z przyjemnością poznawania. Bardzo wymownymi są fotografie architektury z człowiekiem w tle. Ich interpretację, jak również innych prac subiektywnie wybranych przez oglądających, im pozostawiam.

Ta pierwsza wystawa, którą oglądamy, staje się pewnym etapem w twórczości Marka.

Powinna dać mu ona dużo satysfakcji a oglądającym powód do estetycznych przeżyć i przemyśleń.

[nggallery id=39]