Jubileusz Prezesa RTF ?

Jubileusz Prezesa RTF ?

21 lipca 2020 w radomskiej „Łaźni” odbyło się wręczenie medalu Prezydenta Miasta Radomia Leszkowi Jastrzębiowskiemu, wieloletniemu prezesowi Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Czynności dokonał oficjalnie Zastępca Prezydenta Miasta Mateusz Tyczyński, któremu towarzyszył Dyrektor Wydziału Kultury UM Sebastian Równy. Kandydaturę L. Jastrzębiowskiego do medalu rekomendowała oficjalnie „Łaźnia” w ścisłym kontakcie ze środowiskiem współpracowników bohatera i społeczników zainteresowanych fotografowaniem. Data 21 lipca jest nieprzypadkowa, bo to rocznica urodzin 70-lecia Jastrzębiowskiego, co przypomniano w okolicznościowej prezentacji. Skromna, ze względu na warunki epidemiczne i kubaturę „Łaźni”, uroczystość była również pretekstem do przypomnienia faktu, że w 2021 roku odbędą się obchody jubileuszu 60-lecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego.

(źródło: Łaźnia – RKŚTiG)

Naszemu Prezesowi życzymy zdrowia, realizacji planów i satysfakcji z podejmowanych kolejnych twórczych działań. Koleżanki i Koledzy z RTF.

Linki powiązane tematycznie: