Kazimierz Pudzianowski - KRAJOBRAZY ŚWIATA

Kazimierz Pudzianowski – KRAJOBRAZY ŚWIATA

26 maja 2021r. o godz. 18:00  
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna  
Galeria Kanclerza  
Ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom

Kazimierz Pudzianowski ( 5 sierpnia 1920 – 28 marca 1992 rok w Radomiu)
– artysta fotograf, uhonorowany tytułami EFIAP Excellence FIAP, FPSA Photographic Society of America (PSA) , Hon OGPh, Hon KTF I honRTF. Brał udział w Jury salonów i wystaw międzynarodowych, międzynarodowych, między innymi wieloletnie związki ze środowiskami i imprezami fotograficznymi w Linz (Austria), Munsterblitzen (Belgia), Como (Włochy), Monachium (RFN) Smethwick (Anglia) oraz kilka ośrod-ków w USA.„(…)W okresie II wojny światowej przeżył represję hitlerowskich najeźdźców. W styczniu 1944 r. aresztowany przez Gestapo, osadzony został w więzieniu, skąd deportowany był do obozu pod Berlinem, a następnie do obozu w Turyngii. Wyzwolony przez wojska amerykańskie odbywa drogę typową dla wielu Polaków w tamtych czasach. Do roku 1952 przeby-wa w obozach dla przesiedleńców, od 1952 do 1957 pracuje we Francji, a od 1957 w USA. Wykonywał różne zawody. Między innymi objął funkcję „foto-kronikarza” w wielkiej firmie reklamowej. Wykonywał także zajęcie kreślarza technicznego w Little Rock w stanie Arkansas. Od grudnia 1965 roku pracuje w Malezji jako nau-czyciel w szkole średniej, w przedmiotach”Industrial Arts”(roboty ręczne) oraz języka angielskiego. Od 1970 r. mieszka w RFN, gdzie również pracuje w rozmaitych zawodach, między innymi jako auto-mechanik, zastępca szefa personalnego w dużej firmie, magazynier w składzie części samochodowych itp.
(…) W życiorysie Kazimierza Pudzianowskiego stale pojawia się fotografia, umiłowanie i pasja artystyczna. Wypełnia ona życie twórcy istotnymi wartościami, łagodzi nostalgię, pozwala wyśpiewać zauroczenie pejzażami świata.
(…)Kazimierz Pudzianowski jest obywatelem świata, lecz nigdy nie zaniedbywał związków z ukochaną Ojczyzną. Stale utrzymywał przyjacielskie związki z fotografią kielecką i radomską. Uczestniczył jako współinicjator w tworzeniu zrębów imprezy o znakomitej renomie na świecie Międzynarodowego Salonu Barwnych Przezroczy DIA-POLoraz zasiadał kilkakrotnie w jego Jury. (…) Na każde wezwanie organizatorów z Polski reagował bardzo solidnie: nadsyłał prace fotograficzne, zasiadał w Jury, organizował wystawy i pokazy swoich prac. Prace jego były ozdobą wystawy „Krajobrazy świata w fotografii polskich podróżników” – Zachęta 1987 rok, Biennale Krajobrazu Polskiego.
(Fragmenty artykułu napisanego przez Pawła Pierścińskiego na V Sympozjum Historycznego POLSKA FOTOGRAFIA W ŚWIECIE Szczecin 14-16.VI.1991).

Relacje i fotorelacje z imprezy:
Facebook RTF – galeria zdjęć
Radio Plus 90.7 FM
Radio Rekord 106.2 FM


Prezentacja zdjęć z wystawy:

Komitet Organizacyjny Jubileuszu:
Barbara Polakowska, Justyna Wolanin, Dorota Wólczyńska, Leszek Jastrzębiowski, Łukasz Kowalski, Dariusz Kozłowski, Robert Małek, Robert Sumiński, Wojciech Śmietanka, Krzysztof Zdanowicz