O Nas

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne jest kontynuatorem tradycji stowarzyszeń twórczych sztuki fotografii w Radomiu mających swój początek w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przed II Wojną Światową, poprzez utworzony w 1945 roku Klub Fotograficzny, do istniejącego od 1947 roku Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Jubileusz 60-lecia RTF (maj 2021), Fot. Siwy Dym

31 maja 1961 roku powstało Radomskie Towarzystwo Fotograficzne i z powodzeniem działa do dnia dzisiejszego. Radomskie Towarzystwo Fotograficzne (RTF) posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000212660. Swoją siedzibę ma w Klubie Środowisk Twórczych „ŁAŹNIA” przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu. Jest członkiem zbiorowym Stowarzyszenia Twórców FOTOKLUB Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Jubileusz Prezesa RTF  (lipiec 2020r.)

Członkowie RTF spotykają się w każdy wtorek w godz. 18.00 – 20.00. W programie spotkań są: forum dyskusyjne nad pracami fotograficznymi, Mała Galeria RTF, organizacja imprez fotograficznych takich jak plenery, konkursu i wystawy. Zgodnie z założeniami statutowymi Radomskie Towarzystwo Fotograficzne organizuje wystawy indywidualne, Doroczną Wystawę Fotografii Członków RTF, ogólnopolskie konkursy fotograficzne. Do wszystkich organizowanych wystaw wydawane są katalogi lub foldery informacyjne.

Spotkanie Noworoczne (styczeń 2020r.). Fot. Siwy Dym

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne jest stowarzyszeniem otwartym, do którego mogą należeć wszyscy, zarówno profesjonaliści, amatorzy jak i sympatycy fotografii.

Opłaty za składki w wysokości 20,00 zł za rok oraz wpisowego w wysokości 20,00 zł można dokonać przelewem na rachunek:

BNP Paribas nr. konta:   50 1750 0012 0000 0000 2587 8221

Spotkanie Noworoczne (styczeń 2019r.). Fot. Siwy Dym

Zapraszamy do współpracy i udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach kulturalnych.