Ewa Kutyła

EWA KUTYŁA

Ur. w 1965 r. w Radomiu,
Szkoła średnia: IV LO im. dra T. Chałubińskiego w Radomiu.
Studia: WSP w Częstochowie, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Studia podyplomowe: bibliotekoznawstwo. Przewodnik PTTK, instruktor fotografii krajoznawczej, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa. Były wieloletni nauczyciel fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu.
Obecnie pracuje w I LO im. M. Kopernika w Radomiu. Autorka publikacji z zakresu krajoznawstwa oraz fotografii w tym pakietów edukacyjnych do nauczania dla zawodu fotograf i fototechnik. Autorka i współautorka opracowań krajoznawczych o Radomiu i okolicach:
– „Spacerkiem po Radomiu” – I wyd. 2009 r., II wyd. uzupełnione i zmienione 2012 r.
– „Miejsca pamięci II wojny światowej w Radomiu” – 2010 r.
– „Najstarsze radomskie kościoły” – 2012 r.
– „Puszcza kozienicka” cz. 1 i 2 – 2012 r.
– „Miejsca związane z odzyskaniem niepodległości w Radomiu” (w druku).
Udział w wielu wystawach środowiskowych.
Współautorka wystaw fotografii krajoznawczej: „Śladami Jana Kochanowskiego”, „Śladami powstania styczniowego”, „Sanktuaria Diecezji Radomskiej”, „Kościół w Skaryszewie”, „Kresy” i „Pod tym znakiem – krzyż w przestrzeni publicznej”. Udział w wielu wystawach zbiorowych i autorstwo wielu wystaw własnych. Zainteresowania: fotografia, krajoznawstwo,turystyka, działka. Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu: wędrówki po górach (szczególnie świętokrzyskich), wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, dalekie podróże.
/Archiwum/