Leszek Jastrzębiowski

Leszek Jastrzębiowski

Fotografią zainteresował się podczas studiów na Politechnice Warszawskiej. Ta pasja i wrażliwość na sztukę pozwoliła mu na utrzymanie równowagi z techniczną stroną życia zawodowego. Praca nad fotografią w każdym jej wymiarze fotochemicznym i cyfrowym daje mu poczucie twórczego spełnienia.
Związał się z organizacjami z obszaru popularyzacji sztuki fotografii wstępując do Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego w 1985 roku, pełnił wiele funkcji w jego Zarządzie, był komisarzem wystaw i konkursów fotograficznych z Międzynarodowym Salonem Barwnych Przezroczy DIAPOL włącznie.
Od 1996 roku nieustannie pełni funkcję prezesa Zarządu RTFu animując amatorski ruch fotograficzny w Radomiu.
Ma w swoim dorobku kilka wystaw indywidualnych i brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
Członek Rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, legitymacja AFRP nr 99; Członek Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury – Radom 1998; Zasłużony Działacz Kultury legitymacja nr 1181-09/98; laureat Nagrody Wojewody Radomskiego za 1997 rok, laureat Nagrody Prezydenta Miasta Radomia w 2011 roku.

Prezentacja autorska:

Facebook – https://www.facebook.com/leszek.jastrzebiowski/
(Styczeń 2019)