Zbigniew Staniszewski

Zbigniew Edward Staniszewski ur. w 1943 r. w Radomiu.

W 1970 r. ukończył Politechnikę Śląską, Wydział Górniczy. W latach 1974-1975 Podyplomowe Studium Ochrony Środowiska w Kielcach.
Natomiast w latach 1989-1990 Smali Business na Politechnice Świętokrzyskiej. Pracował na stanowisku dyrektora naczelnego w Cementowni Małogoszcz oraz w Kombinacie Remontowo- Budowlanym Przemysłu Cementowego „Remur” w Wierzbicy.
Obecnie prowadzi samodzielną działalność gospodarczą firmy PPU TORNADO.
Zainteresowanie fotografią to początki lat 60. Początkowo jedynie czarno-białą jednak po okresie raczkowania i w miarę ulepszania warsztatu przeszedł na fotografię kolorową. Szczególne umiłowanie przyrody oraz chęć ukazania jej piękna i różnorodności, jeszcze bardziej spotęgowały zainteresowanie fotografią a liczne podróże pozwoliły na szersze spojrzenie na świat i jego przyrodę. Pracę z aparatem fotograficznym sam autor zdjęć traktuje jako pewien rodzaj spełnienia zainteresowań. Jest to chęć poznawania świata piękna przyrody, której urok niewielu ludzi dostrzega, borykając się z prozą codziennego życia. Poprzez obiektyw aparatu pragnie uchwycić te niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju momenty z życia przyrody – świat obrazów, które mogą się więcej nie powtórzyć. Fotografując to wszystko, co nas otacza, stara się ukazać odbiorcom wspaniałość, bujność przyrody i piękno kraju, w którym fotografuje. Pragnie również przez fotografię wywołać silniejsze uczucia i możliwość szerszego oraz głębszego spojrzenia na zjawiska wydawałoby się zwykłe. I tak pragnie, by, choć przez chwilę niebo postrzegane było nie jako sklepienie, lecz arena rozgrywek żywiołów, a Ziemia nie jako miejsce zamieszkiwane tylko przez ludzi, ale płaszczyznę koegzystowania ze sobą roślin, zwierząt i człowieka będącego nieodzownym elementem natury. Praca z aparatem pozwala fotografowi na utrzymanie sprawności fizycznej i jest formą na odreagowanie problemów dnia codziennego. Rodzaj wykonywanej pracy pozwala na poznawanie świata i jego różnorodności.
Do miejsc, które odwiedził autor fotografii należy zaliczyć:
Europa: od Atlantyku po Kaukaz: Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Austria, Grecja,
Ukraina, Rosja, Gruzja, Kosowo, Macedonia. Azję Mniejszą: Syria, Irak, Cypr. Daleki Wschód: Wietnam. Afrykę:
Libia, Algieria, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej. Amerykę Południową: Surinam, Gujana Francuska.
Atlantyk: Wyspy Azory (Portugalia).

/Archiwum/