Kalendarium RTF

1961

31 maja – powstało Radomskie Towarzystwo Fotograficzne. Na zebraniu założycielskim ukonstytuował się Zarząd w składzie: prezes mgr Wojciech Stan, wiceprezes Adam Witkowski, sekretarz Konrad Braitkop, skarbnik Roman Iwanowski, członkowie Ryszard Bociański i Mirosław Kowalski. W zatwierdzonym 16 listopada Statucie określone zostały podstawowe cele: rozwijanie wiedzy i umiejętności fotograficznych członków oraz popularyzowanie fotografii wśród mieszkańców Radomia. Spotkania odbywały się w każdy piątek w Klubokawiarni Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Domu Esterki.

 

1962

I Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej członków RTF: I nagroda – Mirosław Kowalski, II nagroda – Zenon Pawlak, III nagroda – Tadeusz Grudnik, Ireneusz Szukalski i Waldemar Stępień, wyróżnienia: Mirosław Kowalski, Wojciech Stan, Waldemar Stępień, Hanna Zegan, pokazano 113 prac 18 autorów.

 

1963

II Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: równorzędne nagrody otrzymali Tadeusz Grudnik, Wojciech Stan, Mirosław Pawłuszewski, równorzędne wyróżnienia: Ireneusz Szukalski, Bogumił Karpiński, Wiesław Kawiński, dyplom otrzymał Waldemar Stępień, pokazano 84 prac 17 autorów.

Federacja Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce została przekształcona w Federację Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 10. RTF stał się jej członkiem i aktywnie uczestniczył w działaniach, a przedstawiciele Towarzystwa pracowali we władzach Federacji.

 

1964

25 marca – wybór Zarządu RTF: prezes – Jerzy Szepetowski, wiceprezes – Adam Witkowski, sekretarz – Mirosław Kowalski, skarbnik – Hanna Zegan, członkowie – Wojciech Stan, Kazimierz Dobraczyński.

III Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: trzy równorzędne nagrody Mirosław Kowalski, Bronisław Duda, Józef Iwanowski, wyróżnienia Edward Ciosek, Kazimierz Dobraczyński, Wiesław Kawiński, Jerzy Szepetowski, dyplom Wojciech Stan, pokazano 91 prac 12 autorów.

 

1966

9 grudnia – wybór Zarządu: prezes – Jerzy Szepetowski, wiceprezes – Edward Ciosek, sekretarz – Ludomir Grzywacz, Skarbnik – Jan Neska, członkowie – Mirosław Kowalski, Józef Słoniowski, Jerzy Utkowski.

IV Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Jerzy Szepetowski, II nagroda – Mirosław Kowalski, III nagroda Mieczysław Pawłowski, pokazano 65 prac 9 autorów.

Październik – Wystawa Fotografii Kazimierza Dobraczyńskiego i Wiesława Kawińskiego pt. KWIATY.

 

1967

V Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Jerzy Szepetowski, II nagroda – Aleksy Jaworski, III nagroda – Adam Witkowski i Mirosław Pawłuszewski, wyróżnienia Wiesław Kawiński, Mirosław Kowalski, Bartłomiej Raszka, pokazano 64 prace 11 autorów.

VI Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Marek Kostrzewski, II nagroda – Jerzy Szepetowski, III nagroda – Adam Witkowski, wyróżnienia Kazimierz Dobraczyński, Eugeniusz Grzyb, Wiesław Kawiński, dyplomy Marek Kostrzewski, Jerzy Szepetowski. Pokazano 83 prace  15 autorów.

 

1968

13 grudnia – wybór Zarządu RTF: prezes – Jerzy Szepetowski, wiceprezesi – Mirosław Kowalski, i Marek Kostrzewski, sekretarz Ludomir Grzywacz (Edward Kruk), skarbnik – Zygmunt Sobień, członkowie Jerzy Utkowski i Józef Słoniowski.

 

1969

VII Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Jerzy Szepetowski, II nagroda – Marek Kostrzewski, III nagroda – Bartłomiej Raszka, wyróżnienia Wiesław Kawiński, Kazimierz Dobraczyński, Adam Witkowski, Jerzy Utkowski, Józef Słoniowski, dyplom Jerzy Szepetowski. Pokazano 94 prace 14 autorów.

I Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna „Człowiek i jego praca”.

1970

VIII Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Edward Ciosek, II nagroda – Jan Neska i Marek Kostrzewski, wyróżnienie Jerzy Szepetowski, dyplom Jan Neska, pokazano 87 prac 11 autorów.

IX Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Marek Kostrzewski, II nagroda – Edward Ciosek, III nagroda – Jerzy Szepetowski, wyróżnienia: Kazimierz Dobraczyński, Jan Neska, Jerzy Utkowski. Pokazano 134 prace 16 autorów.

 

1971

21 maja – Walne Zebranie RTF wybór nowego zarządu: prezes – Jerzy Szepetowski (Zygmunt Sobień), wiceprezesi – Zygmunt Sobień, Mirosław Kowalski (Edward Ciosek), skarbnik – Zygmunt Sobień, (Mirosław Kowalski), sekretarz – Zofia Pędzich (Edward Kruk), członkowie – Marek Kostrzewski, Jerzy Utkowski, Edward Ciosek.

 

1972

X Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Mirosław Dygała, II nagroda – Marek Kostrzewski, III nagroda – Marian Kaim, wyróżnienia: Jerzy Szepetowski, Zygmunt Sobień, Józef Nosowski. Pokazano 66 prac 15 autorów.

Grudzień – XI Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Marian Kaim i Tadeusz Więciorek, III nagroda – Jan Neska i Leon Pierzchalski, wyróżnienia: Sławomir Modrzejewski i Jerzy Struzik. Pokazano 55 prac 10 autorów.

 

1973

Walne Zebranie Członków RTF i wybór nowego zarządu: prezes – Jerzy Szepetowski, wiceprezes – Zygmunt Sobień, sekretarz – Marian Kaim, skarbnik – Mirosław Kowalski, członkowie – Tadeusz Kuna (Edward Kruk).

24 lutego – Wystawa Fotografii „Moje Portrety” Tadeusza Więciorka.

wrzesień – Wystawa Fotografii „Zabytki” Edwarda Cioska.

 

1974

XII Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda i Dyplom FASFwP – Marian Kaim, II nagroda – Tadeusz Więciorek, III nagroda – Mirosław Dygała, wyróżnienia: Jerzy Szepetowski, Jerzy Struzik. Pokazano 57 prac 9 autorów.

14 grudnia – Konkurs Fotografii „Przemiany w życiu i architekturze Radomia”; fotografia czarno-biała: I nagroda – Wojciech Stan, III nagroda – Szczepan Kurzeja, Mirosław Kowalski, Jerzy Struzik, eksponowano 62 prace 10 autorów; przezrocza barwne: II nagroda – Jerzy Szepetowski, III nagroda – Marian Strudziński, Tadeusz Więciorek, pokazano 36 prac 5 autorów.

RTF przeniósł się do pomieszczeń radomskiego radiowęzła i tu odbywały się zebrania.

 

1975

24 styczeń – Walne Zebranie Członków RTF wybór Zarządu: prezes – Zygmunt Sobień, wiceprezes -Tadeusz Więciorek, sekretarz – Marian Kaim, skarbnik – Mirosław Kowalski, członkowie: Kazimierz Dobraczyński, Krzysztof Rosiński.

7 lutyXIII Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Marek Kostrzewski i Szczepan Kurzeja, III nagroda – Tadeusz Więciorek, wyróżnienia: Jerzy Szepetowski, Jerzy Struzik, eksponowano 62 prace 14 autorów.

Z inicjatywy Kazimierza Pudzianowskiego RTF przystępuje do organizacji Salonu Barwnych Przezroczy DIA-POL jedynej tego typu imprezy w Polsce. Zawiązuje się komitet organizacyjny.

 

1976

Styczeń – XIV Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Tadeusz Więciorek, II nagroda -Jerzy Utkowski, III nagroda – Wiesława Więciorek i Wiesław Wismont, wyróżnienia: Bolesław Boruszewski, Szczepan Kurzeja, Krzysztof Rosiński, na wystawę zakwalifikowano 88 prac 24 autorów.

29 maja – I Ogólnopolski Salon Barwnych Przezroczy D1A-POL ‘76 – na konkurs wpłynęło 678 prac 115 autorów, z których Jury pod przewodnictwem Lecha Charewicza – ZPAF, AFIAP zakwalifikowało do pokazu 229 prac 94 autorów. Nagrody otrzymali: I – Jan Zych (Kraków), II – Piotr Kaleta (Busko), Andrzej Kwiatkowski (Brzeg), III – Marek Kostrzewski (Radom), Maria Kucharska (Radom), Tomasz Kajser (Kraków), nagrodę specjalną FOTO-OPTYKI – Edward Kruk (Radom), wyróżnienia Roman Skotnicki (Katowice), Daniel Żyła (Kraków), Zenon Gorzkiewicz (Łódź), Mirosław Dygała (Radom).

Wrzesień – Wystawa Fotografii „Portret Miasta” – 25 prac pokazało 10 autorów.

Listopad – Konkurs Barwnych Przezroczy Członków RTF fundatorem nagród był Juror Kazimierz Pudzianowski: I nagroda – Stanisław Żuchowski, II nagroda – Wiesław Warchoł, III nagroda – Wiesława Więciorek, udział wzięło 10 autorów i pokazało 60 prac.

 

1977

28 styczeń – Walne Zebranie Członków RTF wybrano Zarząd: prezes – Zygmunt Arczewski (Jerzy Szepetowski), wiceprezesi – Zygmunt Sobień i Krzysztof Rosiński (Edward Kruk), sekretarz – Maria Kucharska, skarbnik – Mirosław Kowalski, członkowie – Tadeusz Więciorek, Zdzisław Słomski, Edward Kruk, Jerzy Szepetowski.

XV Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej: I nagroda – Marian Kaim i Tadeusz Więciorek, II nagroda – Wiesława Więciorek i Zdzisław Słomski, wyróżnienie Zygmunt Sobień, na wystawę zakwalifikowano 61 prac 13 autorów.

27 marca – II Ogólnopolski Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL ‘77. Na konkurs wpłynęło 1236 prac 309 autorów z 81 miejscowości Polski do pokazu Jury, pod przewodnictwem Jana Raczyńskiego, zakwalifikowało 177 prac 123 autorów. Nagrody otrzymali I – Tadeusz Kaiser (Kraków), II – Stefan Słomka (Kraków), III – Wiesława Więciorek (Radom), wyróżnienia Jacek Kamiński (Częstochowa), Jerzy Lubczyński (Jastrzębie Zdrój), Jan Zych (Kraków), Sławomir Praiss (Kraków), Wiktor Jaworski (Jelenia Góra).

 

1978

Walne Zebranie Członków RTF wybrano Zarząd w składzie: prezes – Jerzy Szepetowski, wiceprezesi -Zygmunt Sobień, Edward Kruk, Edward Ciosek, sekretarz – Maria Kucharska, skarbnik – Mirosław Kowalski, członkowie – Zdzisław Słomski, Henryk Chojnacki.

10 września – III Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL ‘78 Biennale Ogólnopolskie z udziałem fotografików z zagranicy. Na konkurs wpłynęło 1016 prac 264 autorów, Jury pod przewodnictwem Feliksa Zwierzchowskiego – ZPAF, zakwalifikowało do pokazu 236 prac 134 autorów z kraju i zagranicy. Nagrody: Złote Trofeum i Dyplom FASFwP – Zdzisław Słomski (Radom), Srebrne Trofeum i Dyplom FASFwP -Janina Kropiwnicka (Kijów) i Vladimir Pechkanov (Alma – Ata), Brązowe Trofeum – Wiktor Jaworski (Jelenia Góra), Jerzy Lubczyński (Jastrzębie Zdrój), Jan Zych (Kraków), Nagrodę Honorową: Wojewody Radomskiego – Zygmunt Sobień (Radom), Prezydenta Miasta Radomia Georgi Radew (Bułgaria).

 

1979

Maj – Konkurs Fotograficzny i Wystawa „Dziecko w Osiedlu”. Nagrody: I – Henryk Chojnacki, II – Edward Kruk, III – Wiesława Więciorek, wyróżnienia: Adam Siciarz i Zdzisław Słomski. Pokazano 54 prace 11 autorów.

Listopad – Wystawa Fotografii „Krajobrazy pustynne” Zdzisława Słomskiego.

8 grudniaIV Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’79 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe, Na konkurs wpłynęło 1035 prac od 270 autorów z 18 krajów świata z czego Jury pod przewodnictwem Kazimierza Pudzianowskiego do pokazu zakwalifikowało 120 prac 80 autorów. Nagrody otrzymali: Złote Trofeum i Dyplom FASFP – Alfred Havlicek (Austria), Srebrne Trofea i Dyplomy FASFP – V.P. Kotschetow (ZSRR)  i Ernst Mathe (Austria), Brązowe Trofea – Augusto Imperiale (Argentyna), Aleksander Cvetinovski (Jugosławia), Vlorel Simonescu (Rumunia), Nagrodę Honorową: Wojewody Radomskiego – Guy B. Samoyault (Francja), Prezydenta Miasta Radomia – Eugeniusz Wowra (Katowice).

19 grudnia – Walne Zebranie Członków RTF wybrało Zarząd: prezes – Jerzy Szepetowski, wiceprezesi -Edward Kruk i Edward Ciosek, sekretarz – Maria Kucharska, skarbnik – Witold Kępiński, członkowie – Mirosław Kowalski, Zdzisław Słomski,  Henryk Chojnacki.

Członkowie RTF na Przeglądzie Barwnych Przezroczy  w Lubinie „rozbili bank nagród”: II i III Mirosław Dygała, miejsca „punktowane”: Zdzisław Słomski (4), Maria Kucharska (5), Zdzisław Słomski (8), Edward Kruk (10), Wiesława Więciorek (12), nagrodę pocieszenia za 13 pozycję otrzymał Tadeusz Więciorek. RTF otrzymał Nagrodę Specjalną Gazety „Nowa Miedź” za całość pokazu.

 

1980

Maj – XVI Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej

V Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’80 Biennale Ogólnopolskie. Na konkurs wpłynęło 520 prac 121 autorów z 44 miast Polski. Jury pod przewodnictwem Jana Siudowskiego do pokazu zakwalifikowało 142 prace 73 autorów. Nagrody otrzymali: Złote Trofeum i Złoty Medal FASFP – Franciszek Grzywacz (Legnica), Srebrne Trofeum i Srebrny Medal FASFP – Andrzej Konarski (Wrocław), Srebrne Trofeum i Dyplom FASFP – Zdzisław Słomski (Radom), Brązowe Trofeum i Brązowy Medal FASFP – Jan Zych (Kraków), Brązowe Trofea i Dyplomy FASFP – Marek Dygała (Sopot) i Zygmunt Trylański (Szklarska Poręba), Nagroda Honorowa Wojewody Radomskiego – Marian Strudziński (Radom), Prezydenta Miasta Radomia – Stanisław Paćkowski (Jastrzębie Zdrój).

 

1981

Marzec – VII Przegląd Barwnych Przezroczy w Lubinie; znów RTF- owcy w czołówce: I nagroda Maria Kucharska, II – Wiesława Więciorek oraz miejsca punktowane: Zdzisław Słomski i Wiesława Więciorek.

Grudzień – VI Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’81 Biennale Międzynarodowe Radom – Polska. Na konkurs wpłynęło 1221 prac od 318 autorów, Jury pod przewodnictwem Kazimierza Pudzianowskiego zakwalifikowało do pokazu 187 prac 123 autorów i przyznało nagrody: Złote Trofeum i Dyplom FASFP otrzymał Napoleon Calamelli (Włochy), Złoty Medal FIAP otrzymał Jurgen Warmbold (RFN), Złoty Medal FASFP otrzymał Gerd Stieber (RFN), Srebrne Trofeum i Dyplom FASFP – Josip Kriżanic (Jugosławia) i Ernst Mathe (Austria), Srebrny Medal FIAP – Philippe Friot (Francja), Srebrny Medal FASFP – Heinrich Speder (Austria), Brązowe Trofeum i Dyplom FASFP – Nils Erik Jerlemar (Szwecja), Max Hess (Szwajcaria) i Alfred Havlicek (Austria), Brązowy Medal FIAP- Albert Bernhard (RFN), Brązowy Medal FASFP – Bertrand Borra (Francja), Nagroda Honorowa Wojewody Radomskiego – Zdzisław Słomski (Polska), Prezydenta Miasta Radomia – Alf Emanuelsson (Szwecja).

RTF przenosi się do nowego obiektu kulturalnego Radomia Amfiteatru.

 

1983

Styczeń – Walne Zebranie Członków RTF wybór Zarządu: prezes – Jerzy Szepetowski, wiceprezesi -Zdzisław Słomski, Zygmunt Sobień, sekretarz – Edward Kruk, skarbnik – Mirosław Kowalski, członkowie: Antoni Dorosz, Jerzy Struzik.

Listopad – VII Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’83 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe. Na konkurs wpłynęło 1291 prac od 331 autorów z 29 krajów świata, Jury pod przewodnictwem Krzysztofa Kamińskiego zakwalifikowało do pokazu głównego 213 prac 131 autorów, nagrody otrzymali: Złote Trofeum i Dyplom FASFP – Manfred Kriegelstein (RFN), Złoty Medal FIAP – Cengiz Akduman (Turcja), Złoty Medal FASFP – Hans Halper (Austria), Srebrne Trofea i Dyplomy FASFP – Joachim W. Dettmer (RFN), Manfred Martę (Austria), Srebrny Medal FIAP – Guy Bernard (Francja), Srebrne Medale FASFP – Krzysztof Gajewski (Polska), Frantisek Dostał (Czechosłowacja), Brązowe Trofea – Georges Thomas (Francja), Stanisław Sudnik (Polska) i Willi Hagenberger (Austria), Brązowy Medal FIAP – Krzysztof Kuczyński (Polska), Brązowe Medale FASFP – Erich Hutter (Austria), Alfred Fischer (Austria), Czesław Czapliński (USA), Nagrody Honorowe: Wojewody Radomskiego Heinrich Sperer (Austria), Prezydenta Miasta Radomia Josef Wohimuth (Austria).

 

1985

Grudzień – VIII Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’85 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe. Na konkurs wpłynęło 621 prac od 175 autorów 11 krajów. Jury pod przewodnictwem Pawła Pierścińskiego do pokazu głównego zakwalifikowało 191 prac 114 autorów, nagrody otrzymali Złoty Medal DIA-POL i Dyplom FASFP Piotr Cieśla (Warszawa), Złoty Medal FASFP Jaromir Nowak (Gdańsk), Srebrne Medale DIA-POL i Dyplomy FASFP Eugeniusz Haneman (Łódź) i Roland Muhler (NRD), Srebrny Medal FASFP Gerd Stieber (RFN), Brązowe Medale DIA-POL  Guy B. Samoyault (Francja), Primo Montanari (Italia) i Erich Hutter (Austria), Brązowy Medal FASFP Bożena Banaszek (Radom), Nagrody Honorowe: Wojewody Radomskiego otrzymał Stanisław Andruszkiewicz (Łomża), Prezydenta Miasta Radomia Wojciech Walkiewicz (Kielce).

 

1986

Plener RTF w Rabce – wystawa poplenerowa

 

1987

Walne Zebranie Członków RTF i wybór Zarządu: prezes – Jerzy Szepetowski, wiceprezesi – Alicja Kutyła i Ludomir Grzywacz, sekretarz Mirosław Kowalski, skarbnik – Elżbieta Kowalik, członkowie – Stanisław Gąsior, Zygmunt Sobień, Zbigniew Bąk, Jerzy Struzik.

Luty – marzecOgólnopolska Wystawa Fotografii „Ziemia – Czas – Człowiek”. I nagroda – Wojciech Stan (Radom), II nagroda Zbigniew J. Podsiadło (Sosnowiec) i Jerzy Wygoda (Rzeszów), III nagroda – Zdzisław Stomski (Radom), Edmund Fladziński (Chełm), Grzegorz Lewandowski (Gdańsk). Na wystawie po konkursowej pokazano 117 prac 34 autorów.

Grudzień – IX Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’87 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe. Na konkurs wpłynęło 664 prace od 189 autorów. Jury pod przewodnictwem Zbyszko Rzeźniackiego do przeglądu zakwalifikowało 194 prace 95 autorów i przyznało nagrody. Złoty Medal PFSF otrzymał Jurgen Warmbold (RFN), Złoty Medal DIA-POL – Ernst Mathe (Austria), Srebrny Medal PFSF – Napoleone Calamelli (Italia), Srebrny Medal DIA-POL – Johann Majer (Austria) i Gerd Stirber (RFN), Brązowy Medal PFSF – Joachim W. Dettmer (RFN), Brązowy Medal DIA-POL – Kari Bammer (Austria), Helmut Baensch (RFN) i Marcin Martuszewski (Olsztyn), Nagrody Honorowe Wojewody Radomskiego – Dariusz Wł. Żabiński (Śrem), Prezydenta Miasta Radomia – Wiesława Więciorek (Radom).

RTF wyprowadza się z Amfiteatru do nowo powstałego Klubu Środowisk Twórczych ŁAŹNIA, gdzie wraz z innymi stowarzyszeniami korzysta z pomieszczeń i galerii.

 

1988

Luty – Walne Zebranie Członków RTF i wybór Zarządu: prezes – Jerzy Szepetowski, wiceprezes – Alicja Kutyła (Ludomir Grzywacz), sekretarz Mirosław Kowalski, skarbnik – Elżbieta Kowalik, członkowie – Stanisław Gąsior, Zbigniew Bąk (Jerzy Struzik), Zygmunt Sobień, Ludomir Grzywacz (Alicja Kutyła).

Sierpień – XVII Wystawa Fotografii Artystycznej. Jury pod przewodnictwem dr Eweliny Pierzyńskiej -Jelskiej na wystawę zakwalifikowało 126 prac 25 autorów i przyznało nagrody: I – Zdzisław Słomski, II -Jerzy Mieśnik, III – Barbara Polakowska, Wyróżnienia Andrzej Majchrzyk, Jerzy Szepetowski, Wiesław Warchoł.

 

1989

Grudzień – X Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’89 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe.Na konkurs wpłynęło 352 prace od 89 autorów, z których jury pod przewodnictwem Pawła Pierścińskiego zakwalifikowało do pokazu 125 prac 59 autorów. Nagrody otrzymali: Złoty Medal DIA-POL oraz Dyplom PFSF – Kari Bamme (Austria), Zloty Medal PFSF – Manfred Krend! (Austria), Srebrny Medal DIA-POL i Dyplom PFSF – Kari Reitner (Austria), Srebrny Medal PFSF – Ernst Mathe (Austria), Brązowy Medal DIA-POL i Dyplom PFSF Heinrych Sperer (Austria), Brązowy Medal PFSF – Joachim W. Dettmer (RFN), Nagrody Honorowe Wojewody Radomskiego – Jaromir Nowak (Gdańsk) i Prezydenta Miasta Radomia – Ewa Wieliczko (Olsztyn).

 

1991

Marzec – Walne Zebranie Członków RTF i wybór Zarządu: prezes – Zygmunt Sobień, wiceprezes – Leszek Jastrzębiowski, sekretarz – Stanisław Żuchowski (Edward Kruk), skarbnik – Jerzy Szepetowski, członkowie: Elżbieta Kowalik, Marian Bińkowski.

 

1992

Grudzień – XI Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’92 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe. Na konkurs wpłynęło 503 prace 128 autorów, z których jury pod przewodnictwem Edwarda Hartwiga MFIAP, Hon. ZPAF do pokazu zakwalifikowało 157 prac 80 autorów, nagrody otrzymali: Grand Prix – Joachim W. Dettmer (Niemcy), Złoty Medal PFSF – Dariusz Władysław Żabiński (Śrem), Medal ZPAF Okręg Świętokrzyski – Martin Gabler (Niemcy), II nagroda – Max Hess (Szwajcaria), Srebrny Medal PFSF – Kari Bammer (Austria), III nagroda Medal DIA-POL – Ernst Mathe (Austria), Brązowy Medal PFSF – Hugo Strohmenger (Niemcy), Nagrody Honorowe: Wojewody Radomskiego – Herbert Fitz (Austria), Prezydenta Miasta Radomia – Herbert Anderlik (Niemcy), im. Casimira Pudzianowskiego – Wojciech Szepetowski (Radom).

 

1993

Powstaje Galeria 3 fotogramów cyklicznie prowadzona jako forum dyskusyjne.

Zorganizowano konkursy miesiąca pn. Radomskie Małe Formaty w miesiącach październiku i listopadzie.

 

1994

Kwiecień – Walne Zebranie Członków RTF i wybór Zarządu: prezes Edward Kruk (po jego rezygnacji Leszek Jastrzębiowski), wiceprezesi Przemysław Barański i Leszek Jastrzębiowski (Edward Kruk), sekretarz Zygmunt Sobień, skarbnik Mirosław Fituch, członkowie – Jerzy Szepetowski, Piotr Mazur, Ewa Kutyła.

Raz w miesiącu otwierała swoje podwoje Galeria Fotografii G10. Pokazywali swe prace Franciszek Subocz (Kozienice), Marek Grausz (Toruń), Zbigniew Tomaszczuk, Katarzyna Krasowska (Warszawa), Piotr Mazur, Tadeusz Więciorek, Leszek Jastrzębiowski, Mirosław Fituch (RTF Radom).

Z tą samą regularnością Galeria 3 fotogramów zapraszała do dyskusji nad pokazywanymi pracami – Zygmunt Sobień, Przemysław Barański, Jerzy Szepetowski, Edward Kruk.

Konkursy miesiąca Radomskie Małe Formaty odbyły się w lutym, marcu, maju, wrześniu, listopadzie i grudniu.

Wrzesień – Wystawa Fotograficzna „GUMA” Przemysława Barańskiego.

Grudzień – XVIII Wystawa Fotografii Artystycznej – nagrody otrzymali: fotografia czarno-biała – I – Jacek Materek, II – Bogdan Mazur, fotografia barwna – I – Izabela Leszczyńska, II – Waldemar Radulski, przezrocza – Jerzy Szepetowski. Pokazywano na wystawie 35 prac czarno-biatych, 35 prac barwnych, 23 przezrocza barwne.

Grudzień – XII Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’94 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe. Na konkurs wpłynęło 760 prac od 191 autorów. Jury pod przewodnictwem Edwarda Hartwiga wybrało do pokazu 203 prace 119 autorów Nagrody otrzymali: Grand Prix – Ole Suszkiewicz (Dania), Zloty Medal FIAP – Manfred Kriegelstein (Niemcy), II nagroda Medal DIA-POL – Primo Montanari (Włochy), Srebrny Medal FIAP – Wolfgang Stutzle (Niemcy), III nagroda Medal DIA-POL – Martin Gabler (Niemcy), Brązowy Medal FIAP – Josef Obertscheider (Austria), Medal ZPAF Okręg Świętokrzyski – Sebastiano Torente (Włochy), Nagrody Honorowe: Wojewody Radomskiego – Hugo Strohmenger (Niemcy), Prezydenta Miasta Radomia – Zdzisław Słomski (Radom), im. Casimira Pudzianowskiego – Maria Kucharska (Radom).

 

1995

Galeria Fotografii Gl0 prace pokazywali Sławomir Tobis (Poznań), Cezary Rynkowski (Toruń), Przemysław Barański, Jacek Materek, Wiesław Warchoł, Mirosław Dygała (RTF Radom).

Galeria 3 fotogramów funkcjonowała raz w miesiącu.

Luty – V Radomskie Małe Formaty – Jury pod przewodnictwem Zdzisław Słomskiego obejrzało 107 prac 31 autorów, nagrody otrzymali: za prace czarno-białe: Marcin Chruściel, Jacek Materek, Tomasz Jesionek, za prace prace barwne: Izabela Leszczyńska, Andrzej Kacprzak, Janusz Maciuch, Małgorzata Rutka, Arkadiusz Jesionek oraz za prace o tematyce radomskiej Andrzej Kacprzak.

Maj – VI Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 95 prac od 23 autorów. Jury pod przewodnictwem Zdzisława Słomskiego – ZPAF do wystawy zakwalifikowało 50 prac 20 autorów, nagrody otrzymali;:za prace czarno-białe: Kordian Pawlak, Marian Strudziński i Janusz Maciuch, za prace barwne: Anna Świdzińska, Janusz Maciuch, Kordian Pawlak, Andrzej Kacprzak i Marcin Chruściel, za prace o tematyce radomskiej Remigiusz Kutyła, nagrody specjalne dla młodzieży szkolnej otrzymali Anna Kacprzyk, Justyna Borowska i Sebastian Pajek.

23 września – Plener Fotograficzny zorganizowany z okazji Jubileuszu 60-lecia ruchu fotograficznego w Radomiu.

24 pażdziernikaZbiorowa Wystawa Fotograficzna z okazji Jubileuszu 60-lecia ruchu fotograficznego w Radomiu. Udział wzięło 60 osób działających w Radomskim Towarzystwie Fotograficznym lub zaproszonych do udziału przez Komitet Organizacyjny obchodów.

VII Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 58 prac od 17 autorów. Jury pod przewodnictwem Zdzisława Słomskiego – ZPAF do wystawy zakwalifikowało 38 prac 26 autorów i przyznało nagrody.

 

1996

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali m.in. Przemysław Barański, Leszek Jastrzębiowski, Janusz Maciuch, Barbara Polakowska.

Galeria 3 fotogramów funkcjonowała raz w miesiącu.

Maj – IX Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 252 prac od 60 autorów. Jury pod przewodnictwem Zdzisława Słomskiego – ZPAF do wystawy zakwalifikowało 62 prac 36 autorów, nagrody otrzymali: Leszek Jastrzębiowski, Jan Słodowski, Adam Rutowicz, Anita Lipiec, Jerzy Chabetek, Mariusz Antos, Andrzej Łazowski, Jan Świeży.

Maj XIX Wystawa Fotografii Członków RTF.

Wrzesień – Wystawa Fotografii Wojciecha Stana.

Listopad – Wystawa Fotografii Komputerowej Leszka Jastrzębiowskiego „Cerkwie” w Domu Kultury w Kozienicach.

Grudzień – XIII Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’96 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe. Na konkurs wpłynęło 558 prac od 140 autorów. Jury pod przewodnictwem Edwarda Hartwiga wybrało do pokazu 188 prace 95 autorów Nagrody otrzymali: Grand Prix – Edmund Steigerwald (Niemcy), Złoty Medal FIAP, Medal ZPAF – Frank Seifert (Niemcy), II nagroda Srebrny Medal FIAP, Medal DIA-POL – Manfred Kriegelstein (Niemcy), III nagroda Brązowy Medal FIAP, Medal DIA-POL – Fabrizio Capecchi (Włochy), Nagrody Honorowe: Wojewody Radomskiego – Walter Scaramuzza (Włochy), Prezydenta Miasta Radomia – Horst Kamionka (Niemcy), im. Casimira Pudzianowskiego – Jerzy Szepetowski (Radom). Wyróżnienia – Ole Suszkiewicz (Dania), Tapani Rasanen (Finlandia), Paweł Kula (Polska).

 

1997

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali m.in. Mirosław Fituch, Kordian Pawlak, Janusz Maciuch, Barbara Polakowska, Edward Kruk.

Galeria 3 fotogramów funkcjonowała raz w miesiącu.

StyczeńWystawa Fotografii Izy Leszczyńskiej „Sacrum i profanum” w KŚT ŁAŹNIA

Luty – Wystawa Fotografii Barbary Polakowskiej „Cudze chwalicie …” w Domu Kultury w Kozienicach.

Maj – Wystawa FOTOGRAFIKA – guma Przemysław Barański w KŚT ŁAŹNIA

Czerwiec XX Wystawa Członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego w KŚT ŁAŹNIA.

Wrzesień – Wystawa Fotografii Jerzego Szepetowskiego w KŚT ŁAŹNIA.

Październik – Wystawa Fotografii Barbary Polakowskiej „Radomskie Szlakiem Zabytków” w Domu Kultury w Zwoleniu.

Listopad – XI Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 292 prac od 56 autorów. Jury pod przewodnictwem Mieczysława Cybulskiego – FOTOKLUB do wystawy zakwalifikowało 87 prac 41 autorów, nagrody otrzymali: Janusz Mielczarek, Włodzimierz Płaneta, Przemysław Barański, Krzysztof Kurowski, Marian Świeży, Mirosław Dygała, Krzysztof Leszczyński, Adam Kus, Jerzy Zając, Paweł Kula, Mirosław Dzido, a wyróżnienia otrzymali Leszek Jastrzębiowski i Edward Kruk.

 

1998

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali m.in.Mirosław Fituch, Kordian Pawlak, Janusz Maciuch, Leszek Jastrzębiowski.

Galeria 3 fotogramów funkcjonowała raz w miesiącu.

Marzec – Poplenerowa Wystawa Fotografii członków RTF-u „Muzeum Wsi radomskiej” w Lipskim Centrum Kultury.

Maj –Fotografia Komputerowa Leszka Jastrzębiowskiego „Po cyfrowym deszczu” w KŚT ŁAŹNIA

Czerwiec – Wystawa Fotografii Barbary Polakowskiej „Zabytkowa architektura Przysuchy i okolic” w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Wrzesień – XXI Wystawa Sztuki Fotografii członków RTF-u „Radom w fotografii” w KŚT ŁAŹNIA.

Listopad – Ukazał się album p.t. „Radomskie w poezji i fotografii”.

Grudzień – XIV Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL’98 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe. Na konkurs wpłynęło 663 prac od 158 autorów. Jury pod przewodnictwem Lecha Charewicza – ZPAF wybrało do pokazu 210 prace 103 autorów Nagrody otrzymali: Grand Prix – Hans Geibel (Niemcy), Złoty Medal FIAP – Thomas Lang (USA), Medal ZPAF – Markku Huhta (Finlandia), II nagroda Srebrny Medal FIAP – Elsi Hedstrom (Niemcy), Medal DIA-POL – Giulio Veggi (Włochy), III nagroda Brązowy Medal FIAP – Alexander Hochhaus (Niemcy), Medal DIA-POL – Carlo Delli (Włochy), Nagrody Honorowe: Wojewody Radomskiego – Rudolf Pustelnik (Niemcy), Prezydenta Miasta Radomia – Martin Gabler (Niemcy), im. Casimira Pudzianowskiego – Wiesław Warchoł (Radom).

 

1999

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali m.in. Leszek Jastrzębiowski, Mirosław Dygała, Przemysław Barański.

Galeria 3 fotogramów funkcjonowała raz w miesiącu.

Styczeń – Wystawa fotografii Janiny i Zofii Nasierowskich.

Luty – Poplenerowa Wystawa Grupy Twórczej ART.-FOTO, RTF, FOTOKLUB RP – Region Radomski „ Święta Katarzyna 98”

Kwiecień – Wystawa fotografii „Wilno i okolice” Henryka Piechula z Kielc.

Czerwiec – Wystawa Fotografii Wiesława Turno GUMA technika szlachetna fotografii

Wrzesień – XXII Doroczna Wystawa Fotografii Członków RTF-u „Radomskie Sacrum” w KŚT ŁAŹNIA.

Wrzesień – Wystawa Fotografii Barbary Polakowskiej „..Jak muzyka” w Galerii Pod Jaskółką.

Październik – Wystawa „Kazimierskie nastroje” Przemysława Barańskiego w Galerii Pod Jaskółką – Centrum Kultury Południe.

Grudzień – XII Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 465 prac od 127 autorów. Jury pod przewodnictwem Zdzisława Słomskiego – ZPAF do wystawy zakwalifikowało 95 prac 54 autorów, nagrody otrzymali: Jan Berdak, Paweł Adamus, Grzegorz Bury, Leszek Jastrzębiowski, Robert Baś, Rafał Milach, Grzegorz Zabłocki, Jacek Szczerbaniewicz.

 

2000

Galeria Jednego Razu …- „Marek Grausz w zbiorach przyjaciół”, Po plenerze GÓRZNO 20000”.

Luty – Poplenerowa Wystawa Fotografii „Tymczasowo ARESZT”

Marzec – Kwiecień – Wystawa Fotografii Izabeli Zielińskiej w Galerii KŚT ŁAŹNIA

Maj – Czerwiec Wystawa Fotografii „Portrety muzyki” w Galerii Pod Jaskółką Centrum Kultury Południe.

Maj – Wystawa Fotografii „Obrazki z mojego świata” Leszka Jastrzębiowskiego w Galerii Klubu Środowisk Twórczych ŁAŹNIA

Wrzesień – XIII Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 313 prac od 87 autorów. Jury pod przewodnictwem Mieczysława Cybulskiego – FOTOKLUB RP do wystawy zakwalifikowało 98 prac 52 autorów. Nagrody otrzymali: Tadeusz Biłozor, Małgorzata Dembińska, Ewa Przytuła. Wyróżnienia otrzymali: Arkadiusz Piętak, Franciszek Kluczyński, Dawid Graczyk, Krzysztof Kurowski, Izabela Zielińska, Zygmunt Strzelecki, Włodzimierz Płaneta.

Grudzień XXIII Doroczna Wystawa Fotografii Członków RTF-u „Fotografowanie świata w 2000 roku”.

XV Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL 2000 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe. Na konkurs wpłynęło 363 prac od 86 autorów. Jury pod przewodnictwem Lecha Charewicza – ZPAF wybrało do pokazu 146 prace 66 autorów Nagrody otrzymali: Kategoria dowolna – Grand Prix – Joachim W. Dettmer (Niemcy), Złoty Medal FIAP – Manfred Kriegelstein (Niemcy), Srebrny Medal FIAP – Martin Gabler (Niemcy), Brązowy Medal FIAP – Walter Scaramuzza (Włochy), Medal DIA-POL – Rafael Podobnik (Słowenia), Nagrody Honorowe: Prezydenta Miasta Radomia – Joerg Arenz (Niemcy), im. Casimira Pudzianowskiego – Marek Cieślak (Radom). Kategoria Przełom wieków – Grand Prix – Thomas Lang (USA), Medal DIA-POL – Josef Obertscheider (Austria).

 

2001

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali: Jerzy Szepetowski, Kordian Pawlak, Grzegorz Pacocha, Mirosław Fituch, Janusz Maciuch, Leszek Jastrzębiowski, Bronisslav Ivanom-Butch, Przemysław Barański. Andrzej Kacprzak, Witold Firsowicz, Małgorzata Dołowska.

Galeria 3 fotogramów funkcjonowała raz w miesiącu – m. in. Stanisław Żuchowski, Luiza Adami, Barbara Polakowska.

Styczeń – Wystawa Fotograficzna „Sanktuaria Diecezji Radomskiej” Jerzego Szepetowskiego i Tadeusza Lipca.

Luty – Wystawa Fotografii Jerzego Szepetowskiego „Ballada o drzewach”.

Luty – Poplenerowa Wystawa Fotografii Fotoklub RP Region Radomski „SOLEC 2000”.

Marzec – Wystawa Fotografii Kordiana Pawlaka „Góry Trzech Krzyży” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu.

Kwiecień – Wystawa Fotografii Pawła Pierścińskiego „Krajobrazy 2000” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Maj – Wystawa Fotografii Tadeusza Myślińkiego „stąd” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Czerwiec – Wystawa Fotografii Doroty i Wojciecha Szepetowskich „Dominikana i Haiti odłożona podróż” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Wrzesień – Poplenerowa Wystawa „SZYDŁOWIEC” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Październik – Pokaz Przezroczy Janusza Maciucha „Przyroda” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Listopad – XIV Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 402 prace od 107 autorów. Jury pod przewodnictwem Mieczysława Cybulskiego – ZPAF wytypowało do wystawy 123 prace 69 autorów, nagrody otrzymali: Jacek Bednarek, Włodzimierz Płaneta, Eugeniusz Nurzyński, a wyróżnienia: Agata Jasińska, Kordian Pawlak, Krzysztof Szewczyk, Janusz Puławski, Joanna Mrówka, Iwona Furmańczyk.

Grudzień – Poplenerowa Wystawa Fotografii Fotoklub RP Region Radomski „SOLEC 2000” w Galerii ZAMKNIĘTA Warszawa.

 

2002

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali: Mirosław Kowalski, Barbara Polakowska, Kordian Pawlak, Edward Kruk, Krzysztof Bartodziej, Leszek Jastrzębiowski, Witold Firsowicz, Zygmunt Sobień, Mirosław Fituch.

Styczeń – XXIV Doroczna Wystawa Fotografii RTF-u i FOTOKLUBU RP Region Radomski.

Luty – Pokonkursowa Wystawa Fotografii XIV Radomskie Małe Formaty w Galerii ZAMKNIĘTA Warszawa.

Marzec – Wystawa Fotografii Witolda Firsowicza „Moje pejzaże” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Kwiecień – Pokaz Przezroczy Leszka Sikory „Światło i muzyka” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Maj – Wystawa Fotografii Andrzeja Lachowskiego „Chinatown” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Czerwiec – Wystawa Fotografii Barbary Polakowskiej „Jej portret” w Szydłowieckim Ośrodku Kultury.

Czerwiec – Wystawa Fotografii Założycieli i Seniorów RTF „Raz jeszcze” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA. Udział wzięli Marian Bińkowski, Kazimierz Dobraczyński, Mirosław Kowalski, Edward Kruk, Maria Kucharska, Józef Słoniowski, Zygmunt Sobień, Jerzy Struzik, Jerzy Szepetowski.

Grudzień – XV Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 466 prac od 129 autorów. Jury pod przewodnictwem Zdzisława Słomskiego – ZPAF do wystawy zakwalifikowało 91 prac 48 autorów. Nagrody otrzymali: Paweł Janczarek, Barbara Panek, Włodzimierz Płaneta. Wyróżnienia otrzymali: Waldemar Baran, Grażyna Maj-Rohrbach, Tomasz Wałów.

 

2003

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali: Przemysław Barański, Stanisław Gąsior, Wojciech Szepetowski, Jerzy Szepetowski, Krzysztof Bartodziej, Edward Kruk, Wiesław Warchoł, Ewa i Remigiusz Kutyłowie, Leszek Jastrzębiowski, Mieczysław Cybulski, Wiesław Turno, Małgorzata Dołowska.

Styczeń Doroczna Wystawa Fotografii RTF-u i FOTOKLUBU RP Region Radomski.

Luty – Poplenerowa Wystawa Fotografii Dęblin i Okolice w Galerii nad Wisłą – Miejski Dom Kultury w Dęblinie. Z RTF-u udział brali Leszek Jastrzębiowski, Zygmunt Sobień i Jerzy Szepetowski.

Luty – Wystawa Fotografii Jerzego Szepetowskiego „ 50/50 czyli pięćdziesiąt fotografii na pięćdziesięciolecie twórczości. Wystawa i uroczysty benefis odbył się w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Kwiecień – Wystawa Fotografii Stanisława Gąsiora „Teneryfa – kraniec Europy” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Czerwiec – Wystawa Fotografii Ewy i Remigiusza Kutyła „Radom – nasze miasto” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA – Galeria FOYER.

Czerwiec – Wystawa Fotografii w technice gumy dwuchromianowej Kordiana Pawlaka „Miasteczka polskie” w Szydłowieckim Ośrodku Kultury.

Wrzesień – XVI Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 419 prac od 121 autorów. Jury pod przewodnictwem Zdzisława Słomskiego – ZPAF do wystawy zakwalifikowało 109 prac 55 autorów. Nagrody otrzymali: Tankred Strzelczyk, Tadeusz J. Chmielewski, Jacek Szczerbaniewicz. Wyróżnienia otrzymali: Stanisław Kusiak, Artur Pióro, Ewa Reppel, Maciej Bohdanowicz.

Wrzesień – Wystawa Fotografii Doroty i Wojciecha Szepetowskich „Tunezja – Wspomnienia z wakacji” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA – Galeria FOYER.

Grudzień Doroczna Wystawa Fotografii RTF-u i FOTOKLUBU RP Region Radomski w KŚT ŁAŹNIA.

 

2004

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali Jerzy Wygoda, Barbara Polakowska, Przemysław Barański, Stanisław Gąsior, Leszek Jastrzębiowski, Witold Firsowicz, Emil Dębiński, Jerzy Kutkowski, Jerzy Wygoda, Zbigniew Kot.

Czerwiec – Wystawa Fotografii Stanisława Gąsiora „Żagle” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA – Galeria FOYER.

XVI Salon Barwnych Przezroczy DIA-POL 2004 Radom – Polska Biennale Międzynarodowe. Na konkurs wpłynęło 334 prac od 84 autorów. Jury pod przewodnictwem Lecha Charewicza – ZPAF wybrało do pokazu 168 prace 74 autorów Nagrody otrzymali: Grand Prix –Werter Ertugrul (Turcja), Złoty Medal FIAP – Ole Suszkiewicz (Dania), Złoty Medal FRP – Ioan Naghiu (Rumunia), Srebrny Medal FIAP – Alexander Hochhaus (Niemcy), Srebrny Medal FRP – Jan-Thomas Stake (Szwecja), Brązowy Medal FIAP – Janez Kramar (Słowenia), ), Brązowy Medal FRP – Johann Majer (Austria), Medal DIA-POL – Jakub Urbański (Polska), Nagrody Honorowe: Prezydenta Miasta Radomia – Mariusz Paweł Mazur (Polska).

Październik – Wystawy Fotograficzne z okazji obchodów 150 – lecia urodzin i 75 – lecia śmierci Jacka Malczewskiego „Fotografia inspirowana twórczością Jacka Malczewskiego”, „Ziemia Radomska – ziemia lat dziecięcych Jacka Malczewskiego” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Listopad Doroczna Wystawa Fotografii RTF-u i FOTOKLUBU RP Region Radomski w KŚT ŁAŹNIA.

 

2005

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali Mariusz Piotr Mazur, Remigiusz Kutyła, Tadeusz Biłozor, Zbigniew Staniszewski, Jan Skrzypczyński, Witold Firsowicz, Stanisław Orłowski, Jan Foremny, członkowie RTF-u w zbiorowych wystawach pt. „Ciało’ i „Cmentarze”.

Styczeń – Wystawa Fotografii Barbary Polakowskiej „Moje światy” w Domu Kultury BORKI.

Luty – Wystawa Fotografii Zbigniewa Staniszewskiego w Szydłowieckim Centrum Kultury ZAMEK.

Marzec – Wystawa Fotografii Barbary Polakowskiej „Kobiety w obiektywie” w Domu Kultury BORKI.

Marzec – Wystawa Fotografii Barbary Polakowskiej „Jej portret” w Lipskim Centrum Kultury.

Maj – Wystawa Fotografii Barbary Polakowskiej „ONA” w Galerii KatolickiegoCentrum Młodzieży ARKA.

Wrzesień – Wystawa Fotografii Wiesława Warchoła „Piękna Ukraina – Krym” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA.

Październik – Ukazał się album z serii „Radomskie w poezji i fotografii” pt.”Śladami i z inspiracji Jana Kochanowskiego” wydany wspólnie ze Stowarzyszeniem Grupą Literacką ŁUCZYWO.

Październik – XVII Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 355 prac od 91 autorów. Jury pod przewodnictwem Zdzisława Słomskiego – ZPAF do wystawy zakwalifikowało 125 prac 51 autorów. Nagrody otrzymali: Piotr Rosiński, Zdzisław Kubiak, Andrzej Grabowiecki, Agnieszka Uziębło, Jacek Szczerbaniewicz. Wyróżnienia otrzymali: Ewa Reppel, Krzysztof Gołuch.

Listopad Wystawa Fotografii „Tatrzańska apokalipsa” Ewy i Remigiusza Kutyłów w Galerii Pod Jaskółką Centrum Kultury Południe.

Listopad – Wystawa Fotografii Jerzego Szepetowskiego „Złota Polska Jesień” w Galerii KatolickiegoCentrum Młodzieży ARKA.

Grudzień Doroczna Wystawa Fotografii RTF-u i FOTOKLUBU RP Region Radomski w KŚT ŁAŹNIA.

 

2006

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali Piotr Chojnacki, Małgorzata Dołowska, Henryk Chojnacki, Przemysław Barański, Zbigniew Staniszewski, Piotr Mazur, Anna Kos, członkowie RTF-u w wystawach p.t „Baby”, „Dziecko”.

Styczeń Wystawa Fotografii Andrzeja Lachowskiego„W cieniu Big Bena” w Klubie Środowisk Twórczych ŁAŹNIA.

Kwiecień – Wystawa Fotografii Ewa i Remigiusz Kutyłowie „Wspomnienie” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA-Galeria FOYER.

Maj Wystawa Fotografii Mirosław Fituch „Nie tylko taniec” w Klubie Środowisk Twórczych ŁAŹNIA.

Listopad – XVIII Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 229 prac od 66 autorów. Jury pod przewodnictwem Zdzisława Słomskiego – ZPAF do wystawy zakwalifikowało 113 prac 44 autorów. Nagrody otrzymali: Krzysztof Gołuch, Piotr Jasiczek, Jolanta Warnke, Paweł Janczarek, Joanna Domagała. Wyróżnienia otrzymali: Marcin Giba, Stanisław Kusiak, Piotr Rosiński,.

 

2007

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali Edward Kruk, Zbigniew Staniszewski, Zbigniew Kot, Henryk B. Chojnacki, Jacek Brożek, Hubert Bedyk, Stanisław Gąsior, członkowie RTF-u w wystawach p.t „Żart”, „Klimaty radomskie.

Styczeń XXX Doroczna Wystawa Fotografii członków i sympatyków RTF-u.

Luty – Wystawa Fotografii „Mikrostruktury” Leszka Jastrzębiowskiego w Galerii pod jaskółką Centrum Kultury Południe.

Marzec – Wystawa Fotografii „Nikiszowiec” Zbigniewa Staniszewskiego w Galerii Szydłowieckiego Centrum Kultury – ZAMEK.

Kwiecień Wystawa Fotografii „Muzeum Wsi Radomskiej w obiektywach Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego” w Klubie Środowisk Twórczych ŁAŹNIA.

Czerwiec – Wystawa Fotografii Leszka Jastrzębiowskiego „Czas i Przestrzeń”. Benefis z okazji 30 pracy twórczej w Klubie Środowisk Twórczych ŁAŹNIA.

Maj – Wystawa Fotografii Stanisława Gąsiora „Kreta-Santorini” w Ośrodku Kultury i Sztuki RESURSA.

Październik – XIX Radomskie Małe Formaty – Na konkurs wpłynęło 206 prac od 58 autorów. Jury pod przewodnictwem Małgorzaty Krystyny Dołowskiej – FOTOKLUB RP do wystawy zakwalifikowało 88 prac 32 autorów. Nagrody otrzymali: Piotr Rosiński, Witek Kurowski, Krzysztof Gołuch, Natalia Lewandowska, Jacek Szczerbaniewicz, Krzysztof Kurowski, Katarzyna Dyszyńska. Wyróżnienia otrzymali: Lidia Beata Barej, Mariusz Paweł Mazur, Andrzej Furs.

Grudzień – Wystawa Fotografii Barbary Polakowskiej z okazji 30 lat Muzeum Wsi Radomskiej.

Grudzień – Wystawa Fotografii Ewy i Remigiusza Kutyłów „Dolina Prądnika” w Centrum Kultury Południe.

 

2008

Galeria Fotografii G10 – prace pokazywali Zbigniew Staniszewski, Henryk B. Chojnacki, Jacek Brożek, Hubert Bedyk, Tomasz Grzyb, Edward Kruk, Tadeusz Więciorek, Aleksandra Suska, Beata Soból-Zepchło, Leszek Jastrzębiowski, Zbigniew Kot, członkowie RTF-u w wystawach p.t „Barwy listopada”.

Styczeń – XXXI Doroczna Wystawa Fotografii członków RTF-u.

Styczeń – Wystawa Fotografii Piotra Chojnackiego „Opuszczona” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu.

Styczeń – Wystawa Fotografii „Wietnam” Zbigniew Staniszewski w Galerii Kina HELIOS w Radomiu..

Luty Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wybrany został nowy Zarząd w składzie: prezes – Leszek Jastrzębiowski, wiceprezesi – Barbara Polakowska i Zbigniew Staniszewski, skarbnik – Mirosław Fituch, sekretarz – Remigiusz Kutyła, członkowie – Stanisław Gąsior, Jerzy Szepetowski, Dariusz Frączek.

Luty Wystawa Fotografii Zbigniewa Staniszewskiego „Cień życia” w Klubie Środowisk Twórczych ŁAŹNIA.

Kwiecień Wystawa Fotografii Zbigniewa Staniszewskiego „Armia terakotowa” w Szydłowieckim Centrum Kultury ZAMEK.

Czerwiec – Wystawa Fotografii „PRZEBUDZENIE” Hubert Bedyk, Jacek Brożek, Tomasz Grzyb w Galerii Kina HELIOS w Radomiu.

Czerwiec – XX Radomskie Małe Formaty – Jury pod przewodnictwem Mieczysława Cybulskiego – FOTOKLUB RP do wystawy zakwalifikowało 48 prac 19 autorów. Nagrody otrzymali: Natalia Lewandowska, Eugeniusz Nurzyński, Hubert Bedyk, Alicja Pietras, Jacek Brożek, Jacek Materek. Wyróżnienia otrzymali: Sebastian Pająk, Joanna Rybczyńska, Mariusz Paweł Mazur, Tomasz Grzyb, Krzysztof Gołuch, Jacek Szczerbaniewicz, Tadeusz Biłozor.

Październik Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zmieniony został skład Zarządu, który ukonstytuował się: w składzie prezes – Leszek Jastrzębiowski, wiceprezesi – Beata Soból – Zepchło i Barbara Polakowska, skarbnik – Stanisław Gąsior, sekretarz – Remigiusz Kutyła, członkowie – Jerzy Szepetowski, Witold Firsowicz.

Listopad Wystawa Fotografii Rekonstrukcji Historycznej „Cud nad Wisłą” w Klubie Środowisk Twórczych ŁAŹNIA.

Grudzień – I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTO ŻART – zorganizowany w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu kabaretów „ Figa z Makiem 2008”. Jury pod przewodnictwem Przemysława Barańskiego – ZPAF do wystawy zakwalifikowało 128 prac 52 autorów. Nagrody otrzymali: Leszek Sikora, Maciej Radtke, Zbigniew Stokłosa. Wyróżnienia otrzymali: Jerzy Chachlowski, Marek Cieślak, Irena Gałuszka, Ryszard Literacki, Aleksandra Suska i Krystyna Tomaszuk.

 

2009

Mała Galeria Fotografii RTF – prace pokazywali Dariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuzko, Leon Pierzchalski, Zbigniew Staniszewski, Leszek Jastrzębiowski, członkowie RTF-u w wystawach p.t „Kobieta” i „Piosenka, woda, żagle i wiatr”.

Styczeń – XXXII Doroczna Wystawa Fotografii członków RTF-u.

Październik – I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTO NOWELA Jury pod przewodnictwem Mieczysława Cybulskiego – FOTOKLUB RP do wystawy zakwalifikowało 49 prac 33 autorów. Nagrody otrzymali: Zbigniew Staniszewski, Katarzyna Woźniak, Jola i Franciszek Kluczyńscy. Wyróżnienia otrzymali: Janusz Słodowski, Barbara Polakowska, Marta Wiktoria Michalska, Tomasz Grzyb i Jacek Brożek.

 

2010

Mała Galria Fotografii RTF – prace pokazywali Barbara Polakowska, Dariusz Stankiewicz, Witold Firsowicz, Henryk Chojnacki, Zbigniew Staniszewski, Marta Trojanowska i Klaudia Kornacka, Magdalena Bieńkowska, Aleksandra Suska, Leszek Rejmer, Leszek Jastrzębiowski i Rafał Olbromski, członkowie RTF-u w wystawach p.t. „Migawki z Radomia” i „Zdjęcie z historią”, .

Galeria Fotografii RTF – prace pokazywali Leszek Jastrzębiowski, Przemysław Barański, Jacek Brożek, Hubert Bedyk, Tomasz Grzyb, Aleksandra Suska, Leszek Rejmer, Dorota i Wojciech Szepetowscy, Zbigniew Bitner, Marek Puton.

Styczeń – XXXIII Doroczna Wystawa Fotografii członków RTF-u.

Październik – II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTO NOWELA Jury pod przewodnictwem Mieczysława Cybulskiego – FOTOKLUB RP do wystawy zakwalifikowało 48 prac 38 autorów. Nagrody otrzymali: Krzysztof Gołuch, Wojciech Szepetowski, Monika Stachnik – Czapla. Wyróżnienia otrzymali: Izabela Urbaniak, Eugeniusz Nurzyński, Jakub Ochnio, Tomasz Grzyb i Wincenty Sułkiewicz.