Władze

Zarząd Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

Zarząd RTF (2022). Fot. Witold Firsowicz

Zarząd Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

Prezes: Krzysztof Zdanowicz
Wiceprezes: Leszek Jastrzębiowski, Barbara Polakowska
Skarbnik: Justyna Wolanin
Sekretarz: Dorota Wólczyńska, Iwona Nabzdyk
Członkowie: Dariusz Kulik, Robert Sumiński, Robert Małek


O przyszłości Radomskiego Towarszystwa Fotograficznego mówi Prezes RTF –
Krzysztof Zdanowicz

Cały artykuł można przeczytać na stronie: www.radioplus.com.pl


Zarząd Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego (2018-2022)

Zarząd RTF (2018). Fot. Siwy Dym

Zarząd Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

Prezes: Leszek Jastrzębiowski
Wiceprezes: Barbara Polakowska
Skarbnik: Krzysztof Zdanowicz
Sekretarz: Dorota Wólczyńska
Członkowie: Justyna Wolanin, Dariusz Kozłowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Stanisław Gąsior
Członkowie: Wojciech Szepetowski, Stanisław Wolanin

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Przemysław Barański
Członkowie: Arkadiusz Bieniek, Remigiusz Kutyła