Wiesław Warchoł

Wiesław Warchoł Urodził się 04.05.1948r. w Pionkach, tam też ukończył Szkołę Podstawową oraz Technikum Mechaniczne. W 1965 roku ukończył swój pierwszy kurs fotograficzny prowadzony przez inż. Mieczysława Walaszka w Hufcu Harcerskim w Pionkach. W latach 1966/67 prowadził szkolenia fotograficzne młodzieży…