Witold Firsowicz „Wspomnienie minionego czasu”

Z przeszłości pamiętamy najczęściej rzeczy przyjemne i radosne. Czas przeszły jest weselszy, bo zapamiętujemy to, co miłe. Przykrości łatwiej ulegają zapomnieniu, któż wspomina uciążliwą drogę do szkoły, która zawsze przecież prowadziła pod górę, a stresujące lekcje fizyki nie wzbudzają już…