Wystawa Doroczna RTF

Zbliża się nasza Doroczna Wystawa, planowana jest na 13 stycznia 2017 r. Przypominamy, że w tej wystawie mogą brać udział tylko członkowie z opłaconymi składkami.

Opłaty za składki w wysokości 20,00 zł za rok oraz wpisowego w wysokości 20,00 zł można dokonać przelewem na rachunek:

Raiffeisen Polbank nr. konta:   50 1750 0012 0000 0000 2587 8221

Ewentualne pytania w tym temacie proszę kierować do kolegi Stanisława Gąsiora.