15.01.2016 – Wystawa Doroczna RTF

KZ5S0264Jak co roku odbyła się doroczna wystawa RTF, w której udział wzięli:

Łukasz Bator, Arkadiusz Bieniek, Magdalena Bieńkowska, Andrzej Chojnacki, Henryk Chojnacki, Iwona Czubek, Małgorzata Derleta, Mirosław Dygała, Witold Firsowicz, Stanisław Gąsior, Tomasz Grzyb, Leszek Jastrzębiowski, Marta Kaczorowska-Nowak, Tomasz Kuna, Jerzy Kutkowski, Ewa Kutyła, Remigiusz Kutyła, Robert Małek, Iwona Nabzdyk, Piotr Pajestka, Leon Pierzchalski, Paweł Podpłoński, Barbara Polakowska, Marek Puton, Zygmunt Sobień, Dariusz Stankiewicz, Zbigniew Staniszewski, Aldona Sumińska, Robert Sumiński, Dorota Szepetowska, Wojciech Szepetowski, Wojciech Śmietanka, Marta Trojanowska, Wiesław Warchoł, Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin, Dorota Wólczyńska, Krystyna Wólczyńska, Marek Zawadzak, Krzysztof Zdanowicz.