Album „Nasza Mała Ojczyzna – południowe Mazowsze”

30 marca 2012 odbyła się promocja niezwykłego albumu „Nasza Mała Ojczyzna – południowe Mazowsze”.

Album ukazał się w serii wydawniczej „Radomskie w poezji i fotografii”. Można w nim znaleźć wiersze poetów należących do Stowarzyszenia – Grupa Literacka „Łuczywo”, dla których oprawę wizualną stanowią fotografie członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Album został wydany dla upamiętnienia Jubileuszu 50-lecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz 30-lecia Grupy Literackiej „Łuczywo”. Założyciel stowarzyszenia Adolf Krzemiński wraz ze Stanisławem Gąsiorem z RTF dokonali wyboru tekstów i zdjęć, które znalazły się w tym wydawnictwie, jak również sprawowali pieczę nad jego całokształtem.

W „Naszej Małej Ojczyźnie – Południowe Mazowsze” motyw natury staje się z jednej strony swoistego rodzaju arkadią, miejscem, w którym człowiek może czuć się bezpiecznie, a także schronić się przed złowrogim miastem, całą cywilizacją. Natomiast z drugiej przyroda pozwala oderwać się człowiekowi od absurdów rzeczywistości, jak również umożliwia kontakt z Bogiem. Przyroda i jej dziewicze piękno nie są tu tylko tłem dla ludzkich działań, lecz także funkcjonują jako samodzielny temat. Poeci za pośrednictwem krajobrazu omawiają również problematykę społeczną oraz egzystencjalną, ukazując dysharmonię między różnymi sferami życia ludzkiego. Połączenie fotografii z poezją wzmaga ekspresję przekazywanych treści i obrazów, a tym samym wpływa niewątpliwie na emocje i refleksje odbiorcy.

Natura w „Lirycznym pejzażu” funkcjonuje jako samodzielny temat dla szeroko pojętej działalności artystycznej, zarówno tej poetyckiej, jak i artystycznej. Dlatego też możemy w nim znaleźć ujęcia przyrody, które obfitują różnorodnością kreacji.