Jubileusz 60-lecia RTF

Jubileusz 60-lecia Radomskiego Towarszystwa Fotograficznego zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, finansowanego ze środków Gminy Miasta Radomia. Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego.