Mirosław Dygała - Fotografia pozostała

Mirosław Dygała – Fotografia pozostała

9 listopada 2021r. o godz. 18:00
Łaźnia RKŚTiG
Ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom

UWAGA! Ze względu na rosnącą skalę zachorowań w regionie radomskim i nakazy sanitarne w związane z pandemią, po uzgodnieniu z Dyrekcją RKŚTiG ŁAŹNIA informuję, że otwarcie wystawy będzie odbywało się w trybie obowiązku założenia maseczki i przestrzegania zachowania dystansu. Przy wejściu może być sprawdzana temperatura ciała i fakt zakrycia nosa i ust przy pomocy maseczki, również w trakcie trwania otwarcia obowiązuje zachowanie nakazów sanitarnych. Dla naszego wspólnego dobra proszę o przestrzeganie w/w wymogów!

Fotorelacja z wystawy:

Relacje i fotorelacje z imprezy:
Facebook RTF – galeria zdjęć
Cozadzien.pl