"My Way"- wystawa zbiorowa członków RTF

„My Way”- wystawa zbiorowa członków RTF

19 września 2020r. o godz. 17:00
KORYTARZ SZTUKI – Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie
Ul. Radomska 20A, 26-625 Wolanów

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne i Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie zaprasza na wernisaż wystawy pt. „My Way” w Galerii Korytarz Sztuki.

Droga w ujęciu metaforycznym i symbolicznym jest motywem powtarzającym się w wielu utworach, niezależnie od dziedziny sztuki. Wiele interpretacji, rozważań łączy fakt, iż każde przedstawienie odnosi się do człowieka, staje się wizją obrazującą jego życiowe doświadczenia.
Prezentowana wystawa jest zbiorem fotografii, stanowiących wypowiedzi artystów w odniesieniu do motywu:”drogi”
Wystawa odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Jest to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Informacja na temat spotkania – facebook – „My Way”- wystawa zbiorowa członków RTF