Prawo autorskie w praktyce fotografa

17 września 2019r. o godz. 18:00
RKŚT ŁAŹNIA
ul.Żeromskiego 56, 26-600 Radom

Prawo autorskie w praktyce fotografa – prezentacja Stanisława Gąsiora

Dlaczego fotograf musi znać prawo autorskie? Po pierwsze, aby skutecznie chronić swój dorobek twórczy, a po drugie, aby nie naruszyć praw innych twórców czy osób trzecich. Wykład ma za zadanie przybliżyć te zagadnienia fotografom – zarówno profesjonalistom jak i amatorom. Wobec prawa są sobie równi. Nierozerwalną częścią prawa autorskiego jest publikowanie i rozpowszechnianie swoich utworów. Ustawodawca wprost wskazał, że fotografia może być uznana za utwór przy czym musi się charakteryzować po pierwsze, indywidualnym charakterem; po drugie, oryginalnością; po trzecie, można to ustalić w jakikolwiek racjonalny sposób. Jeżeli więc fotografia tj. utwór fotograficzny, może stanowić przedmiot ochrony prawa autorskiego to w konsekwencji może korzystać z ochrony prawno – autorskiej.