Rozmowy o sprzęcie fotograficznym

Rozmowy o sprzęcie fotograficznym

17 grudnia 2019r. o godz. 18:00
RKŚT ŁAŹNIA
ul.Żeromskiego 56, 26-600 Radom

Dzielenie się wiedzą, informacjami i umiejętnościami w zakresie sprzętu
fotograficznego jest treścią comiesięcznych spotkań pod przewodnictwem Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jeżeli chcesz sprawdzić swój obiektyw, przeprowadzić korekcję swojego sprzętu, dowiedzieć
się o historii i aktualnych informacjach o sprzęcie, to spotkanie jest dla
Ciebie.