Wielki Wakacyjny Konkurs Fotograficzny Tygodnika Radomskiego

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne ostatnio zostało honorowym mecenasem konkursu fotograficznego organizowanego przez Tygodnik Radomski. Wielki Wakacyjny Konkurs Fotograficzny Tygodnika Radomskiego, bo tak brzmi jego pełna nazwa, rozpoczął się 29 czerwca i potrwa do końca wakacji. Tematyka, jak wskazuje nazwa, dotyczy bardzo przyjemnej dziedziny, jaką są wczasy i letnie wyjazdy, słowem: błogie lenistwo. Członkowie RTF-u także mogą nadsyłać prace na konkurs. Swoje prace wywołane na papierze (w formie elektronicznej nie będą przyjmowane) można przysyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres redakcji: Radom, ul. Żeromskiego 75, pokój 409 z dopiskiem Wielki Wakacyjny Konkurs Fotograficzny Tygodnika Radomskiego do 10 września br. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie:
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, zwłaszcza, że przewidziane są atrakcyjne nagrody 😉