Remigiusz Kutyła

REMIGIUSZ KUTYŁA

ur. w 1963 r. fotograf, fotografik, nauczyciel. Wykształcenie z zakresu: fotografii (technik z uprawnieniami mistrza), grafiki komputerowej, pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki pracy i zarządzanie placówkami oświatowymi i bibliotekoznawstwa Działalność zawodowa:
własna firma fotograficzna, nauczyciel fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu, grafik komputerowy w firmie ATW Press (w tym skład gazet i książek), nauczyciel fotografii w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu, nauczyciel fotografii oraz nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
1. Rzeczoznawca MEN do spraw programów nauczania dla zawodów i profili kształcenia oraz podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach fotograf i fototechnik
2. Egzaminator Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu egzaminujący na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie fotograf (obecnie czwarta kadencja).

Działalność artystyczna:
– Udział w kilkudziesięciu zbiorowych wystawach fotografii, kilkanaście wystaw indywidualnych,
– Publikacja kilkuset fotografii ilustrujących wydawnictwa – głównie o charakterze regionalnym.
– Współpraca: (jest członkiem) z Radomskim Towarzystwem Naukowym – projekty i wykonanie kilkunastu okładek wydawnictw książkowych, broszurowych i Biuletynów Kwartalnych.
– Wraz z żoną Ewą (autorem tekstów) – wydanie obszernych opracowań krajoznawczych o Radomiu i okolicach:
– „Spacerkiem po Radomiu” – I wyd. 2009 r., II wyd. uzupełnione i zmienione 2012 r.
– „Miejsca pamięci II wojny światowej w Radomiu” – 2010 r.
– „Najstarsze radomskie kościoły” – 2012 r.
– „Puszcza kozienicka” cz. 1 i 2 – 2012 r.
– „Miejsca związane z odzyskaniem niepodległości w Radomiu” (w druku).
– Inicjacja pierwszej w Radomiu prywatnej galerii sztuki „Marszand” promującej radomskich artystów na rynku lokalnym –2010 – 2012 r.

Działalność społeczna:
– Radomskie Towarzystwo Fotograficzne,
– Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego,
– Radomskie Towarzystwo Naukowe,
– Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze – Instruktor Fotografii Krajoznawczej PTTK,
– Organizacja wielu rajdów i zlotów pojazdów zabytkowych,
– Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej przy KPBP w Radomiu (społeczne),
– Wzbogacanie zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
– Wzbogacanie zbiorów Archiwum Państwowego w Radomiu,
– Współpraca z wieloma innymi stowarzyszeniami m. in. Przyjaciół Radomskiej Fary, Społecznym Komitetem Ratowania Zabytków Radomia.

Hobby:
– fotografia – działalność popularyzatorska i wystawiennictwo w zakresie sztuki fotograficznej,
– promocja sztuki radomskich artystów,
– działka,
– regionalizm i turystyka,
– praca z młodzieżą,
– rowery zabytkowe,
– pojazdy zabytkowe,
– Inne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Odznaczenia:
– Medal Komisji Edukacji Narodowej
– Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

/Archiwum/