Jerzy Kutkowski „Kościoły Wilna”- Kaziki 2019

Jerzy Kutkowski „Kościoły Wilna”- Kaziki 2019

1 marca 2019r. o godz. 18:00 /piątek/
RESURSA OBYWATELSKA
Ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom

Jerzy Kutkowski urodził się w 1950 r. w Radomiu. Studia na Wydziale Sztuki w Wyższej Szkole Pedagogicznej (ob. Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie (dyplom z rysunku i fotografii). Ukończył także studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą. W roku 1990 był współorganizatorem Liceum Sztuk Plastycznych i Policealnego Studium Reklamy w Radomiu. Od początku aż do przejścia na emeryturę w 2016 r. był nauczycielem fotografii i rysunku w tych szkołach, wychowawcą i promotorem prac dyplomowych z wystawiennictwa i reklamy wizualnej. Działalność twórczą prowadzi w zakresie rysunku, fotografii, malarstwa i grafiki wydawniczej. Ma w swoim dorobku opracowania ilustracyjne i graficzne kilkudziesięciu książek, głównie o charakterze regionalnym. Ulubione obszary fotograficzne to: reportaż, photo-street, martwa natura zastana, pejzaż, głównie miejski, fotografia eksperymentalna. Swoje prace plastyczne i fotograficzne prezentował na ponad 200 wystawach w kraju oraz w Belgii, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, na Węgrzech, Łotwie i Ukrainie. Miał także ponad 50 wystaw indywidualnych. Za swe prace wyróżniany i nagradzany (chociaż bardzo rzadko bierze udział w konkursach). Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i zagranicą (m.in. w Belgii, Niemczech, USA, Francji, Włoszech np. w sanktuarium maryjnym w Mentorelli k. Rzymu). W 1979 r. papież Jan Paweł II podczas I Pielgrzymki do Polski otrzymał jego obraz jako dar od Diecezji Sandomierskiej. Interesuje się również turystyką, historią sztuki i historią fotografii, ochroną zabytków oraz historią regionu radomskiego i miasta Radomia. Współpracuje z czasopismami lokalnymi („Miesięcznik Prowincjonalny”, „Arteria”) i ogólnopolskimi (” Konteksty”) , do których pisze, fotografuje i rysuje.

 

Więcej zdjęć z Wystawy można obejrzeć: