Oświadczenie Prezesa RTF

W imieniu Zarządu Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego informuję, że nasze Stowarzyszenie zostało pozbawione możliwości użytkowania lokalu przy ulicy Traugutta 31/33. Od półtora roku w tym pomieszczeniu, otrzymanym w wyniku słownych uzgodnień prezesa zarządu Towarzystwa, Leszka Jastrzębiowskiego z wiceprezydentem Miasta Radomia, Ryszardem Fałkiem, RTF prowadził bogatą działalność – zorganizowano 17 wystaw w cyklu Galeria Fotografii RTF-u, 10 prezentacji o charakterze wykładów na tematy związane z fotografią, odbywały się cotygodniowe spotkania kilkudziesięciu członków stowarzyszenia i jego sympatyków. Fakt ten stanowi naruszenie ustnej umowy pomiędzy stronami, a powiadomienie o zaistniałej sytuacji miało charakter informacji post factum.

Członkowie RTF-u nie zostali pozbawieni siedziby i możliwości prowadzenia swojej statutowej działalności; ruchomości stowarzyszenia zostały przetransportowane, według posiadanych przez nas informacji, do sali głównej Klubu Środowisk Twórczych ŁAŹNIA przy ul. Żeromskiego 56.

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne jest obecne w KŚT ŁAŹNIA od początku jego istnienia czyli od 1987 roku, ma więc możliwość podsumować działalność Klubu na przestrzeni całego okresu jego istnienia. Budynek dawnej Łaźni, po remoncie, został oddany przez ówczesne władze Radomia do dyspozycji wszystkich środowisk twórczych naszego miasta. Poza dwoma pierwszymi latami Klub Środowisk Twórczych ŁAŹNIA nie prowadził działalności zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a różne decyzje doprowadziły do odejścia z tych murów wszystkich środowisk twórczych poza RTF-em. Na przestrzeni lat dało się zauważyć brak wizji jaką rolę klub środowisk twórczych powinien pełnić i komu służyć. Nastąpiła zmiana formuły i charakteru działania, stał się on kolejnym miejskim ośrodkiem kultury. Trudno byłoby tę decyzję uzasadnić brakiem zaangażowania radomskich środowisk twórczych, wystarczy bowiem spojrzeć do comiesięcznego Radomskiego Informatora Kulturalnego i odnotować ogromną ilość imprez organizowanych przez te stowarzyszenia.

Aktualnie podjęte decyzje mogą wydawać się zamachem na aktywne i pełne dobrych chęci środowisko radomskich pasjonatów fotografii. Wierzymy jednak w dobrą wolę władz miejskich odpowiedzialnych za obszar kultury i nie podejmujemy żadnych działań niezgodnych z wcześniejszymi uzgodnieniami.

Deklarujemy dalsze aktywne działania w dziedzinie fotografii wystawienniczej na zasadach obowiązujących dotychczas, czyli uzyskiwania części niezbędnych środków poprzez uczestniczenie w konkursach organizowanych przez Gminę Miasta Radom. Nadmieniam, że członkowie RTF-u wykonują wszystkie zadania nieodpłatnie, angażując również swoje własne środki finansowe, ponieważ środki pozyskiwane stanowią średnio około 50-60% potrzeb finansowych.

Możliwość dalszej działalności jest uzależniona od stworzenia niezbędnych do tego warunków. Naszym zdaniem najwłaściwszym byłoby przywrócenie roli ŁAŹNI jako Klubu Środowisk Twórczych, który powinien jednoczyć, promować i ubogacać środowiska twórcze w naszym mieście poprzez służenie im pomocą w realizacji zamierzeń i statutowych celów.

Zaistniała sytuacja, naszym zdaniem, powinna być sygnałem do podjęcia wspólnych działań władz miasta i środowisk kultury dla dobra radomskich twórców. Takich działań wymaga troska o nasze miasto.

 

Z poważaniem

Prezes Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

Leszek Jastrzębiowski