15.06.2010 – Wykład Remigiusza Kutyły

15 czerca 2010 wykład Remigiusza Kutyły na temat „Jak fotografować małe przedmioty dla celów serwisów aukcyjnych” godz. 18.00 – w siedzibie Towarzystwa.