Zbiorowa Wystawa Fotografii "Trzy kolory"

Zbiorowa Wystawa Fotografii „Trzy kolory”

7 stycznia 2020r. o godz. 18:00
Mała Galeria RTF
Miejska Biblioteka Publiczna
Ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom

Comiesięczna wystawa fotograficzna członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Możliwość korzystania jedynie z kilku, w tym wypadku trzech barw może ograniczać twórcę lub zmuszać do kreatywnego wykorzystania tego ograniczenia. Budowanie nastroju opowieści nie wymaga wykorzystania całej palety barw, twórcza interpretacja tego co zobaczył autor i zapisał sprzęt fotograficzny będzie ciekawe. A ile możliwości na wykorzystanie tego tematu do twórczego parafrazowania czy dowcipnej odmiany. Zapraszamy

Fot. Krzysztof Zdanowicz

Zdjęcia z Wystawy można obejrzeć także: