Głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Prosimy o głosy swoje i swoich znajomych.

W tym roku to proste, głosujemy tu:

https://glosowanie.konsultacje.radom.pl/?fbclid=IwAR0ihm6T7iszGvleE2ouEVl-daBonNuk1fajK9iesFsjc8NQr5DRgUnR9IY

Warto wydrukować i dostarczyć znajomym, sąsiadom etc.                                                                                                Prowadzimy za porozumieniem z Bractwem Rowerowym wspólną kampanię.

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego 2021.

Uroda miasta Radomia i jego przemiany na przestrzeni 60 lat istnienia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Głosujemy na PROJEKT DO 50 TYSIĘCY złotych. Zaznaczamy krzyżyk – pozycja Nr 3.

W grupie projektów do 400 tyś. zł my głosujemy na projekt Bractwa Rowerowego w Radomiu pozycja Nr 6 na liście

Ścieżka Rowerowa na Prażmowskiego.

Zagłosować można zdalnie na link podany powyżej oraz stacjonarnie w punktach:

  • Biuro Obsługi MIeszkańca, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
  • Biuro RM, ul. Rynek 1, COP, ul. Struga, 26-600 Radom
  • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rwańska 16, 26-600 Radom

Głosowanie trwa od 31 sierpnia do 20 września 2020r.

 

Słowo od Prezesa Leszka Jastrzębiowskiego:   

Chcę poinformować o co zabiegamy w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Warto zagłosować i namawiać inne osoby wokół siebie żebyśmy mogli przeprowadzić założone imprezy z okazji 60 rocznicy utworzenia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego


Tytuł projektu:

Uroda miasta Radomia i jego przemiany na przestrzeni 60 lat istnienia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

Lokalizacja projektu: RKŚTiG ŁAŹNIA, OKiSz RESURSA, MCSW ELEKTROWNIA


Opis projektu wraz z uzasadnieniem

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne prowadziło od lat i nadal aktywnie uczestniczy w działalności w zakresie upowszechniania kultury i animacji ruchu amatorskiego organizując wystawy fotograficzne, kursy, szkolenia, pokazy, odczyty i plenery.

Z okazji obchodzonego w roku 2021 jubileuszu pragniemy zaprezentować wieloletni dorobek twórczy członków stowarzyszenia na przestrzeni 60 lat istnienia organizując dla mieszkańców miasta szereg imprez fotograficznych w dniach 27 maja do 1 czerwca 2021 roku. W programie zamierzamy zrealizować miedzy innymi:

– konkurs fotograficzny dla wszystkich chętnych fotografujących z Radomia i zaprzyjaźnionych ośrodków fotograficznych pod roboczym tytułem „Radom jednego dnia”,

– wydanie albumu fotograficznego prezentującego urodę naszego miasta pod roboczym tytułem „Radomskie Towarzystwo Fotograficzne o swoim mieście”,

– wydanie albumu fotograficznego prezentującego dorobek twórczy naszego stowarzyszenia prezentując kolejno najważniejszą powstałą fotografię lub wydarzenie z naszego miasta pod roboczym tytułem „60 fotografii na 60-lecie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego”.

Organizacja tych zamierzeń wymaga, poza dużym nakładem pracy własnej, do której jesteśmy przygotowani, środków finansowych wielokrotnie przewyższających nasze możliwości. Nasza działalność oparta jest na własnej pracy społecznej, własnych środkach finansowych i minimalnych składkach członkowskich.

Zakres projektu obejmie następujące elementy, a szacowane przez nas koszty to:

– konkurs fotograficzny – organizacja, druk folderów, ulotek informacyjnych, plakatów, wykonanie fotografii wielkoformatowych i nagród

– koszty szacujemy na 8 000 zł,

– wydanie albumu fotograficznego „Radomskie Towarzystwo Fotograficzne o swoim mieście” (format 22×22 cm, papier kreda 120 g/m2, ilość stron 140, nakład 500 egz.) – koszty 14 500 zł,

– wydanie albumu fotograficznego „60 fotografii na 60-lecie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego” (format 22×22 cm, papier kreda 120 g/m2, ilość stron 100, nakład 500 egz.) – koszty 12 500 zł.

Albumy mogą służyć jako materiał promocyjny naszego miasta.

Członkowie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego wykonają w ramach własnej pracy i własnych środków finansowych wykonają wszystkie prace przygotowawcze, skompletują i przedstawią wszystkie materiały niezbędne do realizacji planowanych przedsięwzięć.

Członkowie Stowarzyszenia posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności wystarczające do przeprowadzenia powyższych zadań. Codzienna aktywność w prowadzeniu działań organizacyjnych i twórcze umiejętności gwarantują wysoki poziom realizacyjny pod względem wartości estetycznych i artystycznych.

z pozdrowieniami 

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne