Najpierw plener, teraz wystawa

Na przełomie lipca i sierpnia członkowie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego wzięli udział w 10-dniowym plenerze malarsko-fotograficznym, podczas którego odkrywali piękno powiatu kozienickiego. Teraz możemy oglądać efekty ich pracy – 14 października w Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie odbył się wernisaż poplenerowej wystawy.

V Powiatowy Plener Malarsko-Fotograficzny został zorganizowany w ramach projektu Powiat Kozienicki Stolicą Kulturalną Mazowsza 2012 przez starostwo powiatowe w Kozienicach. Po raz pierwszy do udziału zostali zaproszeni, poza malarzami i rzeźbiarzami, także fotografowie. Reprezentowali ich członkowie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Plener trwał od 30 lipca do 8 sierpnia. Organizator zadbał nie tylko obsługę uczestników choćby w postaci wynajętego busa, ale także zapewnił im nocleg i wyżywienie. Przez ten czas artyści odkrywali piękno powiatu kozienickiego, uwieczniali je na obrazach i fotografiach. Efekty ich pracy można było obejrzeć podczas wernisażu poplenerowej wystawy w Magnuszewie.

Na uroczystość przybyli Józef Grzegorz Małaśnicki – wicestarosta powiatu kozienickiego, Włodzimierz Stysiak – przewodniczący rady powiatu, Henryk Plak – wójt gminy Magnuszew, Jadwiga Kręcisz – skarbnik powiatu kozienickiego, Barbara Sobota – sekretarz gminy Magnuszew, Bernard Wdowiak – przewodniczący rady gminy Magnuszew, mieszkańcy gminy i artyści biorący udział w plenerze.

Wystawa nosi tytuł „Miejsca Jakich Nie Znamy – Uroki Północnej Części Powiatu Kozienickiego”. Zaprezentowano na niej prace ośmiu artystów-plastyków, którzy więli udział w plenerze. Są to: Edyta Marczak (komisarz pleneru), Ewa Banaszczyk, Andrzej Brzegowy, Anita Garbowicz, Leszek Kłos, Jarosław Majewski, Katarzyna Pietrzak i Grzegorz Więcek. W plenerze wzięło udział także dziesięciu fotografików – Stanisław Gąsior (komisarz), Witold Firsowicz, Leszek Jastrzębiowski, Ewa Kutyła, Remigiusz Kutyła, Leon Pierzchalski, Zygmunt Sobień, Dariusz Stankiewicz, Wiesław Warchoł i Krzysztof Zdanowicz. Każdy z nich zaprezentował po trzy fotografie wykonane podczas pleneru.

Wernisaż uświetnił występ Chóru Melodia i Kabaretu z Centrum Kultury w Magnuszewie.

Wystawę będzie można obejrzeć także w Radomiu. Już 9 listopada odbędzie się jej wernisaż w Klubie Środowisk Twórczych „Łaźnia”.

Klaudia Kornacka